GENERALFORSAMLINGEN i 2020 bliver lørdag d. 10. oktober kl. 10.00

Vi fik alle udmeldinger og henstillinger i forbindelse med Corona Virus fra myndighederne.

Derfor valgte vi, at aflyse/udskyde vores generalforsamling d. 28. marts, som alle forbrugere havde fået indkaldelse til.

Der er nu fastsat en ny dato for generalforsamlingen. Det bliver lørdag d. 10. oktober kl. 10.00 i Rindby Forsamlingshus,

Postvejen 14, 6720 Fanø (stedet er flyttet ift. den først udsendte indkaldelse).

Datoen og dagsorden er udsendt til alle med normal varsel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2020 - Hermed en opfølgning på drikkevands-situationen på Fanø.

Næsten hele Danmark lukker ned, så må vi se hvad det medfører/ændrer i tilværelsen for os.

Vandværket producerer vand som sædvanlig, men personalet passer kun arbejdet på vandværket.

Vi har påbegyndt udskiftning af vandmålere. Grundet rigtig meget regn, er vi lidt bagefter det planlagte, det indhentes når Corona situationen og vejret stabiliseres.

Hvis der sker væsentlige ændringer med måle-udskiftningen, kommer det på vor hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIDSPLAN FOR UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE I 2020

Nedenfor har vi lavet en vejledende tidsplan for målerudskiftningerne i 2020.

Der kan komme forskydninger, afhængig af vejr og andet. Planen vil blive opdateret løbende ved ændringer.

 

Vejnavne:

Forventes udført:

 

Vejnavne:

Forventes udført:

Norges Fjelde

Uge 8

 

Svinget

Uge 16

Fjeldstien

Uge 8

 

Vindgaf

Uge 16

Nørre Meldbjergdal

Uge 8

 

Lyngbakken

Uge 16-17

Ved Skoven

Uge 8

 

Sønder Meldbjergdal

Uge 16-17

Plantagevej

Uge 8

 

Strandgårdsvej

Uge 17

Klitknoldene

Uge 8

 

Skrænten

Uge 17

Haralds Toft

Uge 8

 

Bakken

Uge 17

Bjerges Toft

Uge 8

 

Vagtbjerg Klit

Uge 17-18

Torpvej

Uge 9

 

Vester Kirketoft

Uge 17-18

Nybyvej

Uge 9

 

Vagtbjergvej

Uge 17-18

Nyby Klitvej

Uge 9-10

 

Lyngvej

Uge 19

Krebsestien

Uge 9-10

 

Mosevej

Uge 19

Neptunvej

Uge 9-10

 

Nyvej

Uge 19

Kapelvej

Uge 10-11

 

Rørvej

Uge 19

Strandgårdsmarken

Uge 10-11

 

Tovtvej

Uge 20-21

Klittoften

Uge 10-11

 

Søndervænget

Uge 20-21

Kirkevejen

Uge 10-11

 

Søndre Bjerge

Uge 20-21

Hasidvej

Uge 11-12

 

Store Klit

Uge 21-22

Helmvej

Uge 11-12

 

Duetoften

Uge 21-22

Hympelvej

Uge 11-12

 

Gøgevej

Uge 23-24

Toppen

Uge 12-13

 

Sønder Kirketoft

Uge 23-24

Krinkelkrog

Uge 12-13

 

Mosedraget

Uge 23-24

Kløven

Uge 12-13

 

Bakkedraget

Uge 25-26

Meldbjergvej

Uge 13-14

 

Engdraget

Uge 25-26

Slunden

Uge 13-14

 

Paradisvej

Uge 25-26

Prilen

Uge 14

 

Ternevej

Uge 25-26

Havstien

Uge 14/16

 

Bekkasinvej

Uge 25-26

 

 Herunder de resterende veje, som udføres efter sommerferien:

 

Vejnavne:

Forventes udført:

 

Vejnavne:

Forventes udført:

Blommens Toft

Uge 40-41

 

Nygårdstoft

Uge 41-42

Hedemarken

Uge 40-41

 

Nygårdsvej

Uge 41-42

Hedesvinget

Uge 40-41Uge 40-41Uge 40-41

 

Larses Toft

Uge 42-43

Hedetoften

Uge 40-41

 

Søstjernen

Uge 42-43

Østre Klitvej

Uge 41

 

Vestertoft

Uge 42-43

Vester Engvej

Uge 40-41

 

 

 

 


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk