1: Vandværkshanen (ved plomberingen) - (NB: lukket)

2: Ejerhanen (NB: åben)

3: Aftapningshane (skal være på ejersiden)

Ved vinterlukning:

Vandværkshanen (hane 1) lukkes.

Ejerhanen (hane 2) åbnes.

Aftapningshanen (hane 3) åbnes

NB: Når I mener at der er lukket for vandet, skal vandmåleren ”stå stille”

Når tømning af vandrørene er slut, bør man lukke for hanerne i huset.


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk