Drikkevandets kvalitet
 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang fra
vandværk og på ledningsnettet (senest 22. juli 2019).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

  

Resultater af vandanalyser:

Parameter:

Resultat:

Grænseværdi/ vejl.

Grænseværdi: max.

Enheder:

 

 

Afg. Vandv.

forbruger

Afg.Vandv. forbruger

Afg.Vandv.

forbruger

 

 

pH

7,9

7,9

mellem 7,0 - 8,5

 

 

 

 

Ammonium

0,065!

-

 

0,05

0,05

mg./liter

 

Nitrit

0,0016

-

 

0,01

0,1

mg./liter

 

Nitrat

4,0

-

 

50

50

mg./liter

 

Jern

<0,01

<0,01

 

0,10

0,20

mg./liter

 

Mangan

0,005

-

 

0,02

0,05

mg./liter

 

Nikkel

<0,03

-

 

20

-

µg./liter

 

Chlorid

69

-

 

250

250

mg./liter

 

Aggressiv CO2

<2

-

 

2

2

mg CO2/l

 

#/Aluminium

-

49

 

 

100

g/ liter

 

Hårdhedsgr. dH°

6,0°

-

Mellem 5 - 30

 

 

dH°

 

Ledningsevne

440

440

 

 

2500

µS/cm

 

coliformebakterier

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

E. coli

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

Kimtal 22°C

<1

2

 

50

200

pr. ml.

 

Kimtal 37°C

<1

-

 

5

20

pr. ml.

 

Farvetal

11

12

 

5

15

mg Pt/l

 

I de seneste måneder er der sat yderligere focus på pesticider og nedbrydningsprodukter i vort drikkevand. Det betyder at Miljøstyrelsen, i den nyeste drikkevands-bekendtgørelse, stiller krav om væsentlig flere parametre på området. Alle de undersøgte pesticider, nedbrydningsprodukter, uorganiske sporstoffer org. chlorforbindelser + BTXN m.v. er under de fastsatte grænseværdier.

(NB: I Danmark er grænseværdierne fastsat efter "forsigtighedsprincippet" det betyder iflg. Miljøstyrelsens specialister, at kvalitetskravene er langt under den "sundhedsmæssige værdi"

 

Betegnelsen:             < =  mindre end                            >  = større end

 

Afg vandv.:= prøveresultat, afgang vandværk /   forbruger: prøveresultat ved forbruger.

 

Vandets hårdhed: Er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i dH°

 

Hårdhed totat dH°):

Betegnelse:

0 - 4

meget blødt

4 - 8

blødt

8 - 12

middel hårdt

12 - 18

temmelig hårdt

18 - 30

hårdt

Over 30

meget hårdt

Link til analyser på hjemmesiden:


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk