Drikkevandets kvalitet
 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang fra
vandværk og på ledningsnettet (senest 28. august 2018).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

  

Vandanalyser

Parameter

Værdi

Grænseværdi/vejl. Grænseværdi/max.

Enheder

Afgang vandværk forbruger Afgang vandværk forbruger
pH 8,0 8,0 7,0-8,5
Ammonium 0,005 -   0,05  0,05 mg/ltr. 
Nitrat 3,5 - 50 50 mg/ltr.
Nitrit 0,0013 <0,001 0,01 0,1 mg/ltr.
Jern <0,01 <0,01 0,10 0,20 mg/ltr.
Mangan 0,003 - 0,02 0,05 mg/ltr.
Fluorid 0,074 - 1,5 1,5 mg/ltr.
chlorid 69 - 250 250 mg/ltr.
Coliforme bakterier <1 <1 <1 <1 /100 ml.
E. coli <1 <1 <1 <1 /100 ml.
Kimtal v/22o C <1   1 50 200 /ml.
Kimtal v/37o C <1 - 5 20 /ml.
Aggressiv CO2 <5 - 2 2 mg CO2/l.
Aluminium #/ 62 50 100 g/ltr.
Hårhedsgrader odH 8,0o Mellem 5-30 odH
Farvetal 11 12   5 15 pr. ml.
Ledningsevne 48 49 >30

I de seneste måneder er der sat yderligere focus på pesticider og nedbrydningsprodukter i vort drikkevand (Chloridazon, methyl, desphenyl. Det betyder, at Miljøstyrelsen, i den nyeste drikkevands-bekendtgørelse, stiller krav om væsentlig flere parametre på området. Alle de undersøgte pesticider, nedbrydningsprodukter, uorganiske sporstoffer org. chlorforbindelser + BTXN m.v. er under de fastsatte grænseværdier.

NB: I Danmark er grænseværdierne fastsat efter "forsigtighedsprincippet" det betyder iflg. Miljøstyrelsens specialister, at kvalitetskravene er langt under den "sundhedsmæssige værdi".

 

 

Betegnelsen: < = mindre end
> = større end
Afgang vandværk = prøveresultat ved afgang fra vandværk
Forbruger = prøveresultat ved forbruger

#/ Aluminium tilsættes for at fjerne humusstoffer, der kommer med fra undergrunden. 
 
Vandets hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i odH 

Hårdhed, total Betegnelse:
0 - 4 odH meget blødt
4 - 8 odH blødt
8 - 12 odH middel hårdt
12 - 18 odH temmelig hårdt
18 - 30 odH hårdt
Over 30 odH meget hårdt

 

Link til analyser på hjemmesiden:


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk