Drikkevandets kvalitet 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang
vandværk og på ledningsnettet (senest 12.01.2024).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

 

Resultater af vandanalyser:

Parameter:

Resultat:

Grænseværdi/ vejl.

Grænseværdi: max.

Enheder:

 

 

Afg. Vandv.

forbruger

Afg.Vandv. forbruger

Afg.Vandv.

forbruger

 

 

pH

8,0

7,9

mellem 7,0 - 8,5

 

 

 

 

Ammonium

<0,005

<0,005

 

0,05

0,05

mg./liter

 

Nitrit

-

0,0016

 

0,01

0,1

mg./liter

 

Nitrat

-

3,9

 

50

50

mg./liter

 

Jern

-

<0,01

 

0,10

0,20

mg./liter

 

Mangan

-

0,005

 

0,02

0,05

mg./liter

 

Fluorid

-

<0,05

 

1,5

1,5

mg./liter

 

Chlorid

-

67

 

250

250

mg./liter

 

Aggressiv CO2

2

-

 

2

2

mg CO2/l

 

#/Aluminium

-

27

 

-

200

µg/ liter

 

Hårdhedsgr. dH°

7,3°

 

Mellem 5 - 30

 

 

dH°

 

Ledningsevne

-

450

> 30

2500250025002500

-

µS/cm

 

coliformebakterier

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

E. coli

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

Kimtal 22°C

3

12

 

50

200

pr. ml.

 

Kimtal 37°C

-

<1

 

5

20

pr. ml.

 

¤/PFAS      ¤

-

  0,002 0,002 µg/l  

Farvetal

-

7,9

 

5

15

mg Pt/l

 

Vandanalysen der er udtaget på Bakkedraget i januar måned er med 107 parametre, hvor alle rersultater overholder drikkevands-bekendtgørelsens grænseværdier.

Den samlede rapport kan ses på hjemmesiden.

Betegnelsen:             < =  mindre end                            >  = større end

Afg vandv.:= prøveresultat, afgang vandværk /   forbruger: prøveresultat ved forbruger.

Vandets hårdhed: Er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i dH°

Hårdhed totat dH°):

Betegnelse:

0 - 4

meget blødt

4 - 8

blødt

8 - 12

middel hårdt

12 - 18

temmelig hårdt

18 - 30

hårdt

Over 30

meget hårdt

#/ Aluminium tilsættes, for at fjerne humusstoffer, der kommer fra undergrunden.

¤: Efter vandbehandlingen (ionbytter-anlægget) er alle 10 PFAS-parametre under detektionsgrænsen (h.h.v. <0,001/ 0,0001 µg/l)

Summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er sammenlagt < 0,0001µg/l vand.

Link til analyser på hjemmesiden:


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk