Drikkevandets kvalitet 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang fra
vandværk og på ledningsnettet (senest 14. januar 2021).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

 

Resultater af vandanalyser:

Parameter:

Resultat:

Grænseværdi/ vejl.

Grænseværdi: max.

Enheder:

 

 

Afg. Vandv.

forbruger

Afg.Vandv. forbruger

Afg.Vandv.

forbruger

 

 

pH

7,7

7,8

mellem 7,0 - 8,5

 

 

 

 

Ammonium

<0,005

-

 

0,05

0,05

mg./liter

 

Nitrit

0,0036

<0,001

 

0,01

0,1

mg./liter

 

Nitrat

3,5

-

 

50

50

mg./liter

 

Jern

<0,01

<0,01

 

0,10

0,20

mg./liter

 

Mangan

<0,002

-

 

0,02

0,05

mg./liter

 

Fluorid

0,12

-

 

1,5

1,5

mg./liter

 

Chlorid

72

-

 

250

250

mg./liter

 

Aggressiv CO2

2

-

 

2

2

mg CO2/l

 

#/Aluminium

30

30

 

 

200

µg/ liter

 

Hårdhedsgr. dH°

7,3°

-

Mellem 5 - 30

 

 

dH°

 

Ledningsevne

440

450

 

2500250025002500

-

µS/cm

 

coliformebakterier

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

E. coli

<1

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

Kimtal 22°C

<1

2

 

50

200

pr. ml.

 

Kimtal 37°C

<1

-

 

5

20

pr. ml.

 

Farvetal

11

12

 

5

15

mg Pt/l

 

46 pesticider/nedbrydningsprodukter, er alle under de fastsatte max. grænseværdier, ligesom chlorforbindelser, chlorphenoler og BTXN også er langt under de fastsatte max. grænseværdier.

 

Betegnelsen:             < =  mindre end                            >  = større end

 

Afg vandv.:= prøveresultat, afgang vandværk /   forbruger: prøveresultat ved forbruger.

 

#/ Aluminium tilsættes, for at fjerne humusstoffer, der kommer fra undergrunden.

 

Vandets hårdhed: Er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i dH°

Hårdhed totat dH°):

Betegnelse:

0 - 4

meget blødt

4 - 8

blødt

8 - 12

middel hårdt

12 - 18

temmelig hårdt

18 - 30

hårdt

Over 30

meget hårdt

Link til analyser på hjemmesiden:


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk