Drikkevandets kvalitet 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang
vandværk og på ledningsnettet (senest januar - april 2023).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

 

Resultater af vandanalyser:

Parameter:

Resultat:

Grænseværdi/ vejl.

Grænseværdi: max.

Enheder:

 

 

Afg. Vandv.

forbruger

Afg.Vandv. forbruger

Afg.Vandv.

forbruger

 

 

pH

7,7

7,8

mellem 7,0 - 8,5

 

 

 

 

Ammonium

<0,005

<0,005

 

0,05

0,05

mg./liter

 

Nitrit

-

0,0016

 

0,01

0,1

mg./liter

 

Nitrat

-

3,7

 

50

50

mg./liter

 

Jern

-

<0,01

 

0,10

0,20

mg./liter

 

Mangan

-

0,005

 

0,02

0,05

mg./liter

 

Fluorid

-

<0,05

 

1,5

1,5

mg./liter

 

Chlorid

-

84

 

250

250

mg./liter

 

Aggressiv CO2

2

-

 

2

2

mg CO2/l

 

#/Aluminium

-

38

 

 

200

µg/ liter

 

Hårdhedsgr. dH°

7,3°

 

Mellem 5 - 30

 

 

dH°

 

Ledningsevne

-

460

> 30

2500250025002500

-

µS/cm

 

coliformebakterier

-

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

E. coli

-

<1

 

<1

<1

pr. 100ml.

 

Kimtal 22°C

-

14

 

50

200

pr. ml.

 

Kimtal 37°C

-

<1

 

5

20

pr. ml.

 

¤/PFAS      ¤

-

  0,002 0,002 µg/l  

Farvetal

-

9,6

 

5

15

mg Pt/l

 

Vandanalysen der er udtaget på Bakkedraget i januar måned er med 107 parametre, hvor alle rersultater overholder drikkevands-bekendtgørelsens grænseværdier.

Den samlede rapport kan ses på hjemmesiden.

Betegnelsen:             < =  mindre end                            >  = større end

Afg vandv.:= prøveresultat, afgang vandværk /   forbruger: prøveresultat ved forbruger.

Vandets hårdhed: Er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i dH°

Hårdhed totat dH°):

Betegnelse:

0 - 4

meget blødt

4 - 8

blødt

8 - 12

middel hårdt

12 - 18

temmelig hårdt

18 - 30

hårdt

Over 30

meget hårdt

#/ Aluminium tilsættes, for at fjerne humusstoffer, der kommer fra undergrunden.

¤: Efter vandbehandlingen (ionbytter-anlægget) er alle 12 PFAS-parametre under detektionsgrænsen (h.h.v. <0,001/ 0,0001 µg/l)

Summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er sammenlagt < 0,0001µg/l vand.

Link til analyser på hjemmesiden:


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk