Andelsselskabet Rindby Vand

Andelsselskabet Rindby Vandværk blev etableret 3/11 1958 med eget vandværk og boring i Rindby.

I starten af 90'erne nedlagde man Rindby Vandværk, og herefter produceres al vandet på Fanø Vandværk. Således var Rindby Vandværk herefter kun et distributionsselskab. I 2006 ændres navnet til Andelsselskabet Rindby Vand. Dette for at markere at det kun er et vandforsyningsselskab.

Vi er nu ca. 1.570 forbrugere placeret i Rindby-området. Vi køber vandet fra Fanø Vandværk og sørger derefter for distributionen i det omfattende ledningsnet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGEN i 2024 blev afholdt lørdag d. 23. marts.

Se referat her.

Generalforsamlingen i 2025 bliver afholdt lørdag d. 12. april 2025.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er et velegnet tidspunkt at efterse din vandmåler og målerbrønd.

Se vejledning her

-----------------------------------------------------------

Støt skovlegepladsen - se links Fanø


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk