Takster
            

Takstblad 2022 (pdf)

Takstblad 2023 (pdf)

           
Gældende fra den 1. januar 2023

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket
leverer til forbrugerne samt taksterne på tilslutnings-
afgift og opkrævningsgebyr.
Godkendt af Fanø Kommune i 2023.
                                                                                   

 Forbrugsafgifter  Pris i kr.
 excl. moms
Pris i kr.
inkl. moms 
 Abonnementsafgift pr. stophane pr. år 708,00 885,00 
 Renoveringsbidrag pr. stophane pr. år 0,00 0,00 
 Ren.bidrag erhvervstilslutninger pr. år 0,00 0,00 
 Pris pr. kubikmeter (1000 liter) efter vandmåler 9,50 11,88 
 Vandafgift til staten pr. kubikmeter (grøn afgift)  6,37 7,96 
     
 Gebyrer (momspligtige):    
 Administrationsgebyr ved ejerskifte - betales af sælger  200,00 250,00
 Gebyr ved rekvirering af tidligere årsopgørelse 80,00 100,00
 Gebyr for manglende mailadresse til post 100,00 125,00
 Betaling for udskiftning af måler (v.frostsprængning o.l.) 1.800,00 2.250,00
 - Udskiftning foretages indenfor 5 døgn.    
 - Weekend og helligdage betales dobbelt takst.    
     
 Tilslutningsafgift for nye installationer    
  Tilslutningsafgift af sommerhuse:    
    Hovedanlægsbidrag 1.850,00 2.312,50
    Forsyningsledningsbidrag 13.510,00 16.887,50
    Stikledningsbidrag 13.060,00 16.325,00
    I alt   35.525.00
 Mindre erhverv (campingpladser, forretninger mv.)    
    Fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde    
     
 Gebyrer (momsfrie):    
  Betaling af årlig a'conto beløb efter d.1. marts   100,00
  Erindring for manglende betaling (op til 2)   100,00
  Gebyr for overtrædelse af regulativets bestemmelser
  vedrørende måling af forbrug
  1.000,00
  Genåbningsgebyr (udover betaling for lukning og
  genåbning til VVS-firma)
  500,00
     
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav er vandforsyningen
berettiget til at lukke for vandforsyningen jf. §18.2 i regulativet.
   
     
Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes der max. 2
erindringer. Ved fortsat manglende betaling lukkes der for
vandforsyningen efter meddelelse til forbrugeren.
   
   


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk